Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Subsidie isolatie 2024

Laatste update: 03 Jun 2024 – Wil je isolatiewerken uitvoeren? Dan kan je genieten van enkele interessante steunmaatregelen. Meer info over de verschillende subsidies voor dakisolatie, vloerisolatie, (spouw)muurisolatie… met hun voorwaarden en info over groene leningen vind je hier.

 

Beschikbare isolatie subsidies 2024:

1. Verlaagd btw-tarief
2. Energiebespaarlening voor isolatie
3. ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie voor isolatie 
4. Groenhypotheken & hypothecaire leningen
5. Gemeentelijke subsidie isolatie
6. SVVE: Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars

 

1. Verlaagd btw-tarief (van 21% naar 9%)

Net als de voorgaande jaren kom je ook in 2024 in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 9% wanneer je het dak, vloeren, kelder of muren wil isoleren. De woning moet dan wel ouder zijn dan 2 jaar. Dit verlaagde tarief geldt wel enkel voor de arbeidskosten voor het plaatsen van het isolatiemateriaal. Het is niet van toepassing op de materiaalkosten of andere werkzaamheden die met de isolatieklus gecombineerd worden (bv. sloopwerken).

BELANGRIJK: om te genieten van het verlaagde btw-tarief, moet je de isolatiewerken laten uitvoeren door een erkende vakman. Voldoet je woning aan de voorwaarden? Dan zal de vakman een factuur opmaken met het verlaagde btw-tarief. Zo’n isolatiespecialist kan je bovendien ook adviseren over de beste isolatiemethode. Ontvang advies en prijsvoorstellen op maat.

 

2. Energiebespaarlening voor isolatie

Ben je woningeigenaar? Dan kan je voor het laten uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals het aanbrengen van isolatie een financieel voordelige Energiebespaarlening aangaan.

 

Wat is zijn de minimale en maximale leenbedragen en looptijden?

Je kunt voor energiebesparende maatregelen, zoals dakisolatie, vloerisolatie, (spouw)muurisolatie… maximaal € 27.000 lenen. Het minimale leenbedrag is € 1.000. Je hoeft overigens geen afsluitkosten te betalen voor de Energiebespaarlening, waardoor ze extra aantrekkelijk wordt. Investeer je in een Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP)? Dan bedraagt het maximaal te lenen bedrag € 54.000. Bij een Nul op de Meter (NOM) renovatie is dat zelfs maximaal € 71.000.

 • Voor bedragen tussen € 1.000 en € 15.000 bedraagt de looptijd 7, 10 of 15 jaar (vrij te kiezen).
 • Voor bedragen tussen € 15.000 en € 27.000 bedraagt de looptijd 7, 10, 15 of 20 jaar (vrij te kiezen).
 • Voor bedragen boven de € 27.000 bedraagt de looptijd 7, 10, 15 of 20 jaar. Voor bedragen boven de 27.000 euro moet het om een Zeer energiezuinig pakket of Nul op de Meter investering gaan.

BELANGRIJK: de rentevoet blijft gedurende de looptijd van de lening onveranderd. Bedraagt jouw verzamelinkomen minder dan € 60.000? Dan bedraagt de rentevoet 0%. • Wat zijn de voorwaarden van de Energiebespaarlening?

  Om recht te hebben op de Energiebespaarlening, moet je aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je moet eigenaar en bewoner van de woning zijn. Een leeftijdsbeperking is er niet.
  • Dakisolatie, spouwmuurisolatie, gevelisolatie, zolderisolatie, vloerisolatie en bodemisolatie komen allen in aanmerking voor de Energiebespaarlening.
  • Je moet de isolatiewerken laten uitvoeren door een aannemer. De vakman moet de “Verklaring Aannemer/Installateur” invullen waarin hij verklaart dat de isolatiewerken voldoen aan de technische voorwaarden om de lening te krijgen.
  • Het gaat om een maandannuïteitenlening.


 • Hoe de Energiebespaarlening aanvragen?

  Als particulier moet je de Energiebespaarlening aanvragen vóór de start van de werken. Let op, want bij die aanvraag moet je al een offerte van een installateur en de ‘Verklaring Aannemer/Installateur’ meesturen. In de verklaring garandeert de vakman waarmee je zal samenwerken dat de isolatiewerken zullen voldoen aan de opgelegde eisen.Je kan de verklaring gratis aanvragen bij een isolatiespecialist als je offertes opvraagt. Ontvang offertes en de nodige verklaring bij erkende isolatiespecialisten via de offerteservice. • Kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) de Energiebespaarlening aanvragen?
  Ook als VvE kan je een Energiebespaarlening aanvragen om isolatiewerken in je appartementsgebouw te financieren. VvE’s kunnen min. € 25.000 en max. € 10.000.000 lenen, met een max. van € 33.000 per appartementsrecht. Voor een combinatie van meer verregaande energiebesparende maatregelen kunnen VvE’s tot max. € 85.000 per appartementsrecht lenen.

 

Is de Energiebespaarlening een interessante subsidie voor isolatie?

Door je woning te isoleren spaar je heel wat uit op energiekosten. Zo verdien je de meeste isolatiewerkzaamheden terug op 5 tot 15 jaar. De jaren die volgen zijn pure winst. Bovendien zal je woning ook meer waard zijn bij een latere verkoop. Of je al dan niet met een Energiebespaarlening werkt, maakt dus niet veel uit. De enige situatie waarin je geld kan verliezen is wanneer je niet of onvoldoende isoleert.

TIP: om te berekenen of de Energiebespaarlening interessant is voor jouw situatie vraag je best eerst advies en offertes aan bij isolatiespecialisten. Zo heb je een goed zicht op de investeringskost en besparingen. Gratis offertes op maat van jouw project kan je aanvragen via onze offerteservice.

 

3. ISDE Subsidie isolatie

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kan je aanvragen voor isolatiewerkzaamheden zoals gevelisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie, bodem- of vloerisolatie, isolerende beglazing of kozijnen… Enkel huiseigenaren kunnen gebruik maken van deze subsidie.

 

Hoeveel bedraagt de ISDE subsidie voor isolatie?

In 2024 gelden de onderstaande subsidiebedragen en oppervlakte-eisen voor de ISDE.

LET OP: als je 2 of meer isolatiemaatregelen neemt, of een isolatiemaatregel combineert met het plaatsen van een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op het warmtenet, verdubbelen de subsidiebedragen.

Type isolatieSubsidie bedrag per m²
voor werken uitgevoerd in 2023
Min. m²Max. m²Minimale Rd-waarde
(m² K/W)
Gevelisolatie€ 19101703,5
Spouwmuurisolatie€ 4101701,1
Dakisolatie*€ 15202003,5
Zolder- of vlieringvloerisolatie*€ 4201303,5
Vloerisolatie**€ 5,50201303,5
Bodemisolatie**€ 3201303,5

* Je kan maar voor één van deze twee maatregelen een subsidie krijgen. Maak dus een keuze tussen dak- of zoldervloerisolatie.
** Je kan maar voor één van deze twee maatregelen een subsidie krijgen. Maak dus een keuze tussen vloer- of bodemisolatie.

BELANGRIJK: vanaf 2024 ontvang je een bonus bedrag wanneer je isoleert met milieuvriendelijke (‘biobased’) materialen. Voor dakisolatie ontvang je bijv. € 5 per m² extra, voor gevelisolatie is dat zo’n € 6 per m² en bodemisolatie € 1 per m² bovenop het bestaande subsidiebedrag. • Wat zijn de voorwaarden?

  Om de ISDE voor isolatie te kunnen krijgen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. We zetten de belangrijkste op een rij:

  • Je bent eigenaar van de woning waarin de isolatiemaatregelen uitgevoerd worden en de woning dient als je hoofdverblijfplaats.
  • De isolatiewerken moeten uitgevoerd worden door een vakman. Je mag de werken dus niet zelf uitvoeren. Ontvang en vergelijk vrijblijvend offertes van isolatiespecialisten via de offertepagina.


 • Hoe de ISDE voor isolatie aanvragen?
  Je vraagt de ISDE voor isolatie aan na de uitvoering van de werken, max. 12 maanden na de uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel. Bij je aanvraag moet je al enkele zaken kunnen aantonen: datum waarop de isolatie werd aangebracht, een foto van tijdens de isolatiewerken, info over het soort isolatie, de dikte van de isolatie, het bedrag van de uitgevoerde werken en een bewijs van betaling, … Een vakman kan je hierover verder informeren, bezorgt je de nodige documenten en bewijsstukken en kan zelfs helpen bij de aanvraag van de isolatie subsidie. Ontvang vrijblijvend offertes van isolatiespecialisten actief in jouw regio.

4. Groenhypotheken en andere hypothecaire leningen

Wil je energiebesparende maatregelen uitvoeren in een nieuwe of bestaande woning? Dan kun je hiervoor ook een tweede hypotheek aanvragen of een bestaande hypotheek aanvullen. Aangezien er verschillende opties bestaan, neem je hierover best contact op met je huidige bank of hypotheekadviseur. In de meeste gevallen zal de Energiebespaarlening wel voordeliger uitvallen.

 

5. Gemeentelijke subsidie isolatie

Ben je van plan om je woning te (laten) voorzien van isolatie? Vergeet dan niet om ook bij de gemeente te informeren of je in aanmerking komt voor een subsidie. Naast de landelijke subsidies kom je bij een aantal gemeentes namelijk in aanmerking voor bijkomende subsidies voor isolatiewerken. De precieze bedragen hiervan variëren van gemeente tot gemeente.

Vaak vind je op de website van de gemeente alle informatie over subsidies. Je kunt ook de energiesubsidiewijzer raadplegen op www.energiesubsidiewijzer.nl. Ten slotte kan je ook altijd advies inwinnen over alle mogelijkheden via een erkend isolatiespecialist.

 

6. Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars

Als Vereniging van Eigenaren (VvE) kan je de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) aanvragen voor energiebesparende maatregelen in je gebouw of appartement(en). Onder een ‘vereniging’ verstaat men een Vereniging van Eigenaren (VvE), wooncoöperatie (dus geen woningcorporatie) of een woonvereniging. Voor de volgende werken kan je een subsidie aanvragen:

 

A) Energieadvies

Wil je weten welke energiebesparende maatregelen voor jouw gebouw(en) het beste resultaat en rendement geven? Dan kan je een subsidie aanvragen voor energieadvies. Het gaat om energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

De subsidie bedraagt 75% van de factuur (incl. btw). Let op, er gelden maximale subsidiebedragen.

 

B) Energiebesparende isolatie maatregelen

Het subsidiebedrag dat je kan ontvangen, is afhankelijk van de werken. Wanneer je minstens 2 isolatiemaatregelen uitvoert, of 1 isolatiemaatregelen combineert met een warmtepomp, zonneboiler of een aansluiting op het warmtenet, verdubbelen de premiebedragen.

 

C) Aanvullende energiebesparende maatregelen

Laat je 1 of meer energiebesparende maatregelen uitvoeren? Dan kan je ook een subsidie aanvragen als je 1 of meer aanvullende maatregelen neemt. Ook hier verdubbelen de subsidiebedragen wanneer je meer dan 1 maatregel neemt:

 • Energiezuinig ventilatiesysteem: 15% van de kosten met een maximum van € 600
 • Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem: € 75
 • Energiedisplay of slimme thermostaat: € 60

 

D) Zeer energiezuinig pakket

Je kan ook een subsidie aanvragen voor een zeer energiezuinig pakket (ZEP). Dat is een samenhangend pakket van energiebesparende maatregelen. Kies je voor een ZEP? Dan neem je volgende maatregelen: isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren + de installatie van een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning.

Voldoen de maatregelen aan de voorwaarden? Dan kom je in aanmerking voor een extra subsidie van € 4.000 per appartement. • Wat zijn de voorwaarden?
  Je vraagt de SVVE aan voordat je met de werken begint. De precieze voorwaarden hangen af van de werken die je laat uitvoeren. Eén van de voorwaarden is dat je de werken laat uitvoeren door een deskundig bedrijf. Dat is ook het meest aangeraden. Een vakman kan je gepast adviseren en zorgt ervoor dat de werken uitgevoerd zodat alles voldoet aan de voorwaarden om een subsidie te krijgen. Bovendien kan hij je helpen met de aanvraag. Vind een isolatiespecialist in de buurt.


 • Hoe de SVVE aanvragen?
  Je kan de SVEE aanvragen tot en met 31/12/2027 voor de subsidies Energieadvies en Verduurzamingsmaatregelen. Het is belangrijk dat je de subsidie aanvraagt vóór de uitvoering van de werken. Bij de aanvraag moet je o.a. je algemene persoons- en bedrijfsgegevens invullen, de gebouwgegevens, het aantal gebouwen en/of woningen in de gebouwen, het aantal koop- en huurwoningen… Uiterlijk 13 weken na de aanvraag ontvang je het besluit over je aanvraag.

 

 

Offertes voor isolatiewerken ontvangen?

Kies voor een erkend isolatiespecialist en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende isolatiespecialisten