Isolatie-info.nl Hét grootste vergelijk- en adviesplatform

Subsidie muurisolatie 2022 - 2023 [Compleet overzicht]

Laatste update: 05 Dec 2022 – Met kwalitatieve en correct geplaatste muurisolatie bespaar je flink op je energierekening en zorg je voor een beter woon- en warmtecomfort. Bovendien kan je voor het plaatsen van binnen-, buiten- en spouwmuurisolatie aanspraak maken op diverse financiële voordelen. We overlopen de verschillende subsidies voor muurisolatie in dit artikel.

Overzicht subsidies muurisolatie 2022 - 2023

  1. ISDE subsidie voor muurisolatie (vanaf € 8 per m²)
  2. SEEH subsidie muurisolatie (vanaf € 8 per m²)
  3. Energiebespaarlening (min. € 1.000)
  4. Verlaagd btw-tarief (van 21% naar 9%)
  5. Andere financiële voordelen

Vrijblijvend informatie over muurisolatie ontvangen? Vul het aanvraagformulier in en kom binnen enkele werkdagen in contact met professionals actief in je buurt. Benieuwd naar het advies van een isolatie-expert? Start hier je aanvraag.

Subsidie muurisolatie 2022

 

1. ISDE subsidie muurisolatie (vanaf € 8 per m²)

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kan je tot wel 30% van de totale kosten van je isolatiewerkzaamheden terugverdienen. De subsidie is uitsluitend gericht op huiseigenaren.

 

BELANGRIJK: nu ook subsidie voor 1 isolatiemaatregel!

Om duurzaam wonen voor iedereen betaalbaar te maken, besloot minister De Jonge op 1 juni 2022 dat het nu ook mogelijk zou zijn om de ISDE subsidie te ontvangen voor 1 enkele isolatiemaatregel. Let wel, dit beïnvloedt ook het premiebedrag. Zo zal je max. 15% van het factuurbedrag terugkrijgen i.p.v. de gangbare 30%. Deze maatregel gaat in vanaf 1 januari 2023.

 

 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Sinds 1 januari 2022 zijn de subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen verhoogd. Daarnaast zijn ook de minimale oppervlakte-eisen verlaagd (in m²). De nieuwe regeling voor muurisolatie ziet er als volgt uit:

IsolatiemaatregelSubsidiebedrag per m² (2021)Subsidiebedrag per m² (2022)Minimale oppervlakteMinimale Rd-waarde
Gevelisolatie (binnen & buiten)€ 25€ 3810 m²3,5 m2 K/W
Spouwmuurisolatie€ 5€ 810 m²1,1 m2 K/W

LET OP: het nieuwe ISDE subsidiebedrag voor isolatiemaatregelen is enkel van toepassing op werken die in 2022 uitgevoerd zijn. Eerdere klussen vallen nog onder de subsidiebedragen van 2021. Wens je hierover meer informatie? Contacteer vrijblijvend een vakman actief in jouw regio.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Wil je de ISDE aanvragen om muurisolatie te plaatsen? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Voor wie: de subsidie is enkel voor eigenaren van koopwoningen van wie dit tevens hun hoofdverblijf is.
 • Aantal maatregelen: je laat op 1 jaar minstens 2 of meer delen van je huis isoleren of je neemt naast muurisolatie 1 andere maatregel. Combineer bv. je muurisolatie met een warmtepomp of een zonneboiler.
 • Technische vereisten materialen: ook het type isolatiemateriaal is belangrijk. Kies je voor spuitisolatie in PIR of PUR? Dan mag dit middel geen HFK bevatten (een schadelijke chemische stof).
 • Isolerende beglazing: wil je naast muurisolatie ook investeren in HR++-glas of triple glas? Dan moet die beglazing bestaand glas vervangen. Bij triple glas ben je ook verplicht om de bestaande kozijnen te vervangen door kozijnen met een U-waarde van maximaal 1,5 W/m2K.

BELANGRIJK: je kan de subsidie alleen maar aanvragen als je de werken laat uitvoeren door een isolatiespecialist. Contacteer vrijblijvend een professional en ontvang gratis 2 à 3 offertes op maat van jouw project. Vul het aanvraagformulier in.

 

Hoe aanvragen?

Je vraagt de subsidie online aan via het eLoket met je DigiD-app of DigiD met sms-controle. De ISDE aanvragen voor woningeigenaren gaan open op 24 januari 2022 om 9u. Je aanvraag moet je vervolledigen met de nodige documenten en attesten. Wordt jouw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvang je na ongeveer 2 maanden de beslissing per post. Hierin staat het finale subsidiebedrag.

 


2. SEEH subsidie muurisolatie voor VvE’s (vanaf € 8 per m²)

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is uitsluitend voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s), woonverenigingen en wooncoöperaties die op een efficiënte manier energie willen besparen via enkele slimme maatregelen.

 

BELANGRIJK: nu ook subsidie voor 1 isolatiemaatregel!

Om duurzaam wonen voor iedereen betaalbaar te maken, besloot minister De Jonge op 1 juni 2022 dat het nu ook mogelijk zou zijn om de SEEH subsidie te ontvangen voor 1 enkele isolatiemaatregel. Let wel, dit beïnvloedt ook het premiebedrag. Zo zal je max. 15% van het factuurbedrag terugkrijgen i.p.v. de gangbare 30%. Deze maatregel gaat in vanaf 1 januari 2023.

 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidiebedragen van de SEEH voor muurisolatie worden bepaald op basis van de isolatiemethode en enkele technische vereisten (bv. de isolatiewaarde). Een overzicht:

Type muurisolatieSubsidie per m²Minimale oppervlakteMinimale Rd-waarde
Gevelisolatie (binnen & buiten)€ 38 13 m² per woning≥ 3,5 m2 K/W
Spouwmuurisolatie€ 813 m² per woning≥ 1,1 m2 K/W

TIP: heb je de subsidie aangevraagd vòòr de aanvang van de werkzaamheden? Dan ontvangt je VvE voorafgaand aan de werken zo’n 50% van het subsidiebedrag of maximaal € 25.000. Daarna heb je 1 jaar de tijd om de werken uit te voeren. Na de officiële vaststelling ontvang je het resterende subsidiebedrag.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Wil je in aanmerking komen voor de SEEH-subsidie voor muurisolatie? Dan moet je voldoen aan enkele voorwaarden:

 • Voor wie + welke gebouwen: de bewoners (en eigenaars) van het huis zijn lid van de vereniging. Bovendien is de te renoveren woning hun hoofdverblijf. Voor een verhuurvereniging moet deze voldoen aan de Europese steunmaatregelen voordat ze de subsidie kunnen aanvragen.
 • Welke maatregelen: je laat ten minste 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitvoeren. Dus niet alleen muurisolatie, maar bijvoorbeeld ook dak- of kelderisolatie.
 • Voorschot voor hoge bedragen: vraag je een subsidie aan voor werken die meer dan € 25.000 kosten? Dan krijg je als vereniging al 50% voorschot. Het overige bedrag ontvang je wanneer de werkzaamheden volledig uitgevoerd zijn.

BELANGRIJK: je kan slechts genieten van de SEEH subsidie wanneer je de werken laat uitvoeren door een isolatiespecialist. Contacteer gratis en vrijblijvend een professional en ontvang 2 à 3 verschillende offertes op maat van jouw project. Vul het aanvraagformulier in.

 

Hoe aanvragen?

De aanvraag van de SEEH subsidie verloopt via de site van de overheid. Daarvoor moet je beschikken over eHerkenning (niveau 2+). Aan je subsidieaanvraag moet je verschillende bijlagen toevoegen, waaronder facturen, offertes, attesten, … Het duurt gemiddeld zo’n 3 à 4 maand voor je de beslissing over je aanvraag per post ontvangt.

TIP: de werkelijke aanvraagprocedure is iets complexer en vergt een grondige onderbouwing met formulieren, attesten, technische informatie, … Wil je als VvE graag hulp? Een vakman kan hierbij helpen. Contacteer een vakman voor advies en begeleiding.

 


3. Energiebespaarlening (min. € 1.000)

De Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds is een interessante mogelijkheid om duurzame investeringen te kunnen financieren. De aantrekkelijke rente staat de gehele looptijd van de lening vast, waardoor je gedurende de aflossingstermijn niet met onverwachte veranderingen geconfronteerd wordt.

 

Hoeveel kan je lenen?

Met de Energiebespaarlening kan je tot maximaal € 25.000 à 65.000 extra lenen bovenop je huidige woonkrediet. De looptijden hangen samen met de verschillende leenbedragen. Leen je maximaal € 5.000? Dan is de looptijd van de lening 7 jaar. Voor bedragen tussen de € 25.000 en de € 65.000 situeert de looptijd zich rond de 15 à 20 jaar. Het af te lossen maandbedrag blijft de gehele looptijd gelijk.

BELANGRIJK: behoor je tot de huishoudens met een laag inkomen (max. € 45.014 bruto samen)? Dan kan je deze Energiebespaarlening renteloos aangaan. Ook mensen die onvoldoende of geen leencapaciteit hebben, kunnen nu tot € 5.000 lenen zonder aflossing om hun woning energiezuiniger te maken.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Om de Energiebespaarlening af te kunnen sluiten, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Voor wie: je bent eigenaar en bewoner van de bestaande woning.
 • Maximaal leenbedrag: het te lenen bedrag ligt tussen de € 1.000 en € 25.000. Wil je je woning transformeren tot een zeer zuinige of energieneutrale woning? Dan is het maximaal te lenen bedrag € 65.000.
 • Leeftijdsgrens aanvrager: er is geen leeftijdsbeperking om de Energiebespaarlening aan te vragen. Ook personen van 75 jaar of ouder kunnen dus perfect gebruik maken van dit financiële voordeel.
 • Specifieke maatregelen & installaties: alle energiebesparende werken die je met de lening wil financieren, moet je terug kunnen vinden in de maatregelenlijst van het Nationaal Warmtefonds.
 • Technische vereisten: aangezien alle maatregelen in een officiële lijst staan, moeten deze voldoen aan specifieke technische vereisten. In het geval van gevelisolatie is de minimale warmteweerstand 3,5 m²K/W (volgens ISSO 82.1).

LET OP: je kan de lening pas aangaan wanneer je de werken overlaat aan een aannemer. Zo moet je voor de subsidie van muurisolatie kunnen aantonen dat deze beantwoordt aan de technische vereisten met behulp van een ondertekende ‘Verklaring Aannemer/Installateur’. Werk daarom samen met een isolatie-expert.

 

Hoe aanvragen?

Je lening aanvragen doe je online via het Nationaal Warmtefonds. Via het online platform laad je alle noodzakelijke documenten (offertes, facturen, …) op. Op basis daarvan beoordeelt het Warmtefonds je aanvraag en maakt een offerte op met daarin het leenbedrag, de maandtermijn, het rentepercentage en de looptijd van de lening. Voldoen de maatregelen (bv. de gevelisolatie, verwarmingsinstallaties,…) aan alle eisen? Dan kan je de lening succesvol afsluiten.

 

De Energiebespaarlening is er ook voor VvE’s

Ook een Vereniging van Eigenaren (VvE) kan een Energiebespaarlening afsluiten. Maar de regels voor VvE’s verschillen wel met die voor particulieren. Zo is het maximaal te lenen bedrag € 10.000.000, met een maximum van € 25.000 per appartement. Op voorwaarde dat de VvE uit minstens 8 wooneenheden bestaat.

Vrijblijvend advies aanvragen als VvE? Heb je hulp nodig bij je aanvraag? Of wil je graag de mogelijkheden voor muurisolatie onderzoeken bij de verschillende wooneenheden onder de VvE? Een isolatieprofessional adviseert je graag. Vul vrijblijvend ons contactformulier in.

 

 


4. Verlaagd btw-tarief (van 21% naar 9%)

In 2022 blijven de regels voor het btw-tarief voor isolatiemaatregelen ongewijzigd. Zo betaal je op de plaatsingskosten slechts 9% btw wanneer je kiest voor vloer-, dak- of muurisolatie. De belangrijkste voorwaarde is dat je woning ouder is dan 2 jaar.

 

Genieten van 9% btw? Vertrouw op een vakman!

Wil je je gevelisolatie plaatsen aan 9% btw? Dan moet je de klus overlaten aan een erkend vakman. Hij informeert je niet alleen over de beste isolatiematerialen, maar staat ook garant voor een correcte, duurzame plaatsing ervan. Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan maakt hij voor je een factuur op met het verlaagde btw-tarief.

Vergelijk & bespaar! Via onze offertedienst kom je in contact met verschillende experts actief in jouw regio. Door niet alleen prijzen, maar ook adviezen, isolatiematerialen, … te vergelijken, maak je uiteindelijk de beste keuze voor jouw woning. Start hier je aanvraag.

 

 


5. Andere financiële voordelen

Wil je graag muurisolatie plaatsen? Dan zijn er nog andere aantrekkelijke financiële voordelen waarvoor je in aanmerking kan komen:

 • Gemeentelijke subsidies: in bepaalde gemeentes kan je naast een landelijke subsidie ook genieten van een lokale subsidie voor je muurisolatie. Hoeveel de subsidie precies bedraagt, is afhankelijk van gemeente tot gemeente. Sta je dus op het punt om je muren te isoleren? Informeer dan zeker voorafgaand bij je gemeente naar de voorwaarden.
 • GroenHypotheek: met een GroenHypotheek krijgen kopers een aantrekkelijke rentekorting wanneer zij een energieneutrale woning willen kopen of hun woning ingrijpend willen verduurzamen. Zo kan je voor wel 10 jaar lang maximaal € 100.000 lenen. De hypotheekvoorwaarden worden door elke bank afzonderlijk bepaald, op voorwaarde dat zij beschikken over een groenfonds.
 • Extra hypotheek voor energiezuinig huis: wil je je woning energiezuiniger maken? Dan mag je een extra hypotheek afsluiten. Normaal gezien is het normale hypotheekbedrag 100% van de totale woningwaarde, maar wil je muurisolatie plaatsen? Dan kan je tot wel 106% lenen. Let wel, de hypotheeklasten stijgen daardoor ook, maar je bespaart wel op je energiefactuur. Je bank vertelt je hier graag meer over.

 

Laat je adviseren door een professional

Alle subsidies voor muurisolatie in 2022 - 2023 hebben hun eigen voorwaarden, bedragen en aanvraagprocedures. Wil je graag ontdekken voor welke subsidies jouw isolatieproject in aanmerking komt? Dan ga je het best in dialoog met een isolatie-expert. Hij adviseert je niet alleen over de beste isolatieoplossing, maar helpt je ook met je aanvraag. Zo bezorgt hij je bv. de juiste documenten en attesten om succesvol je aanvraag in te dienen.

Gratis & vrijblijvend advies aanvragen? Dat kan! Vul het onderstaande formulier in en ontvang diverse voorstellen en adviezen op maat van jouw project.

 

Offertes voor muurisolatie ontvangen?

Kies voor een erkend isolatiespecialist en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende isolatiespecialisten